Välkommen till tankepassagen!

Hej!
Mitt namn är Jorge. Jag har ägnat mig åt meditation och mental träning i många år, och har under årens lopp utkämpat otaliga inre strider parallellt med meditationspraktiken. Jag vill genom Tankepassagen dela med mig av mina tankar kring hur man kan göra för att skapa inre harmoni. 
Jag tar inte på mig rollen av att veta bättre än någon annan. Jag hoppas bara att mina funderingar kan vara till nytta för de som ställer sig samma frågor som jag ofta ställer mig: Är det här allt? Är livet ett ständigt pendlande mellan sorg och glädje? Eller finns det något jag själv kan göra för att finna inre ro?
Min förhoppning är att Tankepassagen ska vara ett reflektionsverktyg som hjälper er genom små och stora problem i vardagen och i livet.
Önskar er det bästa!
/Jorge
Publicerat i Inre harmoni, Medvetenhet, Mental hälsa, Mental träning, Personlig utveckling | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Medvetandets sanna natur, Del 2

Efter nästan exakt ett års frånvaro, tänkte jag försöka börja skriva igen. Från djupet av mitt hjärta vill jag rikta ett stort tack till alla er som har fortsatt att följa bloggen och skrivit uppmuntrande ord :)

Medvetandets sanna natur var det…

Jag förstår att det är svårt att ta till sig tanken att vårt medvetande är uppdelat i två delar. Men om du stannar upp en liten stund och tänker efter, så vet du att du med jämna mellanrum kommer i kontakt med det klara medvetandet – det där djupa tillståndet i vårt eget väsen som inte värderar saker som bra eller dåliga. Det liksom bara ÄR. Denna klara natur upplever vi när vi till exempel är ute på en skön promenad och blir ett med naturen, eller när vi leker med ett litet barn och vi ”tvingas” vara helt närvarande i nuet. Det är stunder då allt blir klart för oss. Då spelar det ingen roll om vi sekunder tidigare haft de mest sorgsna eller destruktiva känslorna.

Vi kan alltså uppleva världen genom det vardagliga medvetandet, där det uppstår många olika känslotillstånd, men vi kan också uppleva världen genom medvetandets sanna natur. Där råder alltid harmoni oavsett känslotillstånden. När vi tränar mentalt (exempelvis mediterar) lär vi oss att oftare och oftare vara i vår sanna klara natur.

Genom det vardagliga medvetandet identifierar vi oss med våra tankar och känslor, men genom medvetandets sanna natur iakttar vi tankar och känslor.

Kom gärna med funderingar…

(Foto: arztsamui/FreeDigitalPhotos.net)
Publicerat i Buddhism, Inre ro, Medvetande, Medvetandet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Medvetandets sanna natur, Del 1

Buddhismen har intressanta saker att säga om medvetandet. En av dessa saker är det som handlar om medvetandets sanna natur:

”Men så finns medvetandets sanna natur, dess innersta väsen som alltid står lika opåverkat av förändring och död. För tillfället ligger det dolt i vårt dagliga medvetande, inneslutet och fördunklat av våra jäktade tankar och känslor. På samma sätt som en kraftig vindby kan skingra molnen, så att den skinande solen och den klara himlen ses, kan vi också under vissa gynnsamma förhållanden inspireras att skymta medvetandets natur. Dessa glimtar är av olika djup och grader, men alla ger de en liten insikt i vad förståelse, mening och frihet är. Det beror på att medvetandets natur är själva roten till förståelse.” (Tibetanska livs- och dödsboken)

Tibetanerna kallar medvetandets sanna natur för Rigpa. Då menar de ett ursprungligt, rent och oförvanskat medvetande. Rigpa är rationellt, insiktsfullt, strålande och alltid vaket.

Tankar och funderingar kring medvetandets sanna natur i nästa inlägg! :)

(foto: nuttakit / FreeDigitalPhotos.net)
Publicerat i Buddhism, Inre ro, Medvetande, Medvetandet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Det vardagliga medvetandet, Del 2

Så… jag tänkte berätta lite mer om hur man ser på det vardagliga medvetandet inom buddhismen. I den tibetanska livs- och dödsboken står det: ”Sett ur en viss synvinkel är sem (det vardagliga medvetandet) fladdrande och instabilt; det klänger sig fast och lägger sig oavbrutet i andras angelägenheter; all dess energi går åt till att projicera yttre ting. Men när man ser det på ett annat sätt, har det vardagliga medvetandet en opålitlig och trög stabilitet, en inskränkt och självbevarande tröghet, ett förstelnat lugn och inrotade vanor. Det är i upplevelserna av detta kaotiska, förvirrade, odisciplinerade och enformiga medvetande, som vi om och om igen genomgår förändring och död.”

Hmm, inte helt lätt att förstå vad som menas här. Men för att göra det lite enklare kan man säga så här: Vårt dagliga medvetande är väldigt instabilt eftersom det lägger så mycket energi på allt som sker i det yttre, i stället för att titta inåt och vila från allt ”brus”. Det betyder att vi uppnår harmoni bara så länge bra saker händer utanför och så länge de bra sakerna inte förändras. Men så fort något jobbigt händer så blir vi obalanserade igen.

Men det finns en annan del av medvetandet som är harmoniskt oavsett vad som sker i det yttre. Det ska jag prata mer om i nästa inlägg! Till dess, ha det fint!

Publicerat i Föränderlighet, Förändring, Medvetande, Medvetandet, Mental hälsa | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det vardagliga medvetandet, Del 1

Vad menas då med å ena sidan det vardagliga medvetandet och å andra medvetandets sanna natur? För att göra det enklare vill jag dela upp dem. Först vill jag ta upp vad som menas med det vardagliga medvetandet…

Jag tycker att buddhismen har några intressanta saker att säga här. Tibetanerna kallar det vardagliga medvetandet för Sem. För att förklara vad det är, tänker jag ta hjälp av den tibetanska livs-och dödsboken. I kapitlet som handlar om medvetandets natur, står det att Sem är det ”som har förmågan att särskilja, det som kan tänka dualistiskt – som antar eller förkastar någonting utanför sig självt. Det är det medvetandet som tänker, intrigerar, manipulerar, brusar upp i ilska, skapar och frodas i vågor av negativa känslor och tankar, det medvetande som ständigt måste hävda, bekräfta och styrka sin ‘existens’. Det vardagliga medvetandet är ett ständigt skiftande och hjälplöst offer för påverkan, vanemönster och yttre betingelser”.

Mer om det vardagliga medvetandet i nästa. Vi ses! :)

Publicerat i Föränderlighet, Känslor, Medvetandet, Mental träning, Obeständighet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kan det finnas olika slags medvetanden?

När forskare har studerat vad som händer i mediterande buddhistmunkars hjärnor, så har de kunnat visa upp konkreta resultat. Däremot har det hittills inte gått att visa några mätbara resultat när det gäller var i hjärnan medvetandet sitter och vad det egentligen är.

I vetenskapens värld som jag såg för cirka två veckor sedan ställdes många filosofiska frågor: Är det vår hjärna som skapar medvetandet? Kan det finnas utan vår kropp? Tar medvetandet slut eller överlever det oss? Vi säger att vi ”är vid medvetande” om vårt vakna tillstånd – Men vad betyder det egentligen? Vad händer med medvetandet när vi sover och inte är medvetna om vad som händer? Forskarna har inte fått svar på alla dessa lika knepiga som fascinerande frågor ännu, men studierna går vidare.

Det som handlar om medvetandet har en viktig roll inom buddhismen. Därför har denna mer än 2500 år gamla livsåskådning blivit ett intressant område för forskare och för andra som vill lära sig mer. Jag tänkte berätta lite om vad buddhismen säger om medvetandet, men eftersom jag inte är någon expert kan jag inte gå in på detaljer. Det jag kan säga är att inom buddhismen så menar man att det finns flera sidor av medvetandet. Två av dem framstår särskilt tydligt: det ena är det vardagliga medvetandet och det andra är medvetandets sanna natur. De är inte skilda från varandra utan är två delar av samma helhet. Vad som menas med det här kommer jag att ta upp i nästa.

Haka på i nästa inlägg!

Publicerat i Hjärnforskning, Meditation, Medvetandet, Vetenskap | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Buddhism och hjärnforskning

Ett område som hjärnforskare runt om i världen intresserar sig alltmer för är Buddhismen. Med sin meditationspraktik har den blivit ett spännande område att titta närmare på: Vad händer i hjärnan när man mediterar? Vad är det egentligen för tillstånd som uppnås under meditation? Kan meditation svara på frågan vad medvetandet är för något?

Man har undersökt mediterande buddhistmunkars hjärnor med magnetkamera och upptäckt att meditation förändrar, formar om och reparerar vissa delar av hjärnan. Detta leder till att man mår bättre både psykiskt och fysiskt. Det här är intressant eftersom forskarna trodde tidigare att hjärnan efter en viss ålder inte kunde utvecklas mer, men nya studieresultat har fått dem att tänka om. (Hjärnans förmåga till förändring och självläkning kallas för neuroplasticitet).

Richard Davidson, en respekterad forskare vid University of Wisconsin, har kunnat visa att meditation aktiverar de delar av hjärnan som har med medkänsla, empati och kärleksfull vänlighet att göra. Dessutom har han kunnat bevisa att kontinuerlig meditationspraktik leder till att man kan fokusera och koncentrera sig bättre. På National Center of Complementary Medicine kan man läsa mer om hans forskning.

Men frågan om människans medvetande då? Det var ju det jag skulle komma till. Vad kan buddhism och meditation ge för svar när det gäller det? Ja, det är här det börjar blir riktigt intressant. Ses i nästa :)

(foto: pal2iyawit / FreeDigitalPhotos.net)
Publicerat i Föränderlighet, Hjärnforskning, Meditation, Medkänsla, Mental hälsa, Mental träning, Neuroplasticitet, Vetenskap | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nya dörrar har öppnats inom hjärnforskningen

Jag har med jämna mellanrum nämnt sånt som ”naturligt tillstånd av harmoni inombords” och ”inneboende potential”. Det är begrepp som jag vet att många har svårt att förstå. I de kommande inläggen tänkte jag försöka förklara vad jag har menat. Jag ska försöka hålla det enkelt 😉

*****

Jag har senaste tiden pratat om att man inom hjärnforskningen ägnar sig mer och mer åt att undersöka människans medvetande. Senast igår såg jag ett avsnitt av vetenskapens värld som handlade om detta. I programmet ställdes flera frågor som hittills inte fått svar, som till exempel: Vad är egentligen medvetandet? Är det något som hjärnan skapar eller kan det finnas avskilt från den? Kommer forskare i framtiden kunna lokalisera var i hjärnan medvetandet sitter?

För bara ett tiotal år sedan ansågs detta område vara oseriöst och flummigt. Detta på grund av att det då och då gick in (ofrivilligt) på religionens och de andliga skolornas område. För det är ju så att när man forskar i det mänskliga medvetandet kommer man oundvikligen i kontakt med ämnen som utomkroppsliga upplevelser, vad som händer när vi dör, det upphöjda medvetandet, vårt högre jag o s v. Nu är det dock accepterat som seriös vetenskap. Man har insett att vissa andliga områden inte behöver vara en kontrast till vetenskap. Snarare kan de göra den rikare. Nya dörrar har öppnats och vi står helt klart inför nya roliga upptäckter.

Fortsättning följer… Läs gärna de kommande inläggen,  haka på detta ämne. Jag är övertygad att många kommer att finna det väldigt spännande. Ses i nästa!

(foto: Idea go / FreeDigitalPhotos.net)
Publicerat i Hjärnforskning, Medvetandet, Mental träning, Vetenskap | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Ibland behöver vi bara låta dem leka fritt…

Vi kämpar och kämpar mot våra känslor och våra tankar. Vi slåss mot dem, försöker klyva dem itu för att få lite ro. Men ju mer vi kämpar mot dem, desto jobbigare blir de. Därför bör vi då och då sätta oss ner en liten stund, blunda, lugna ner andningen och medvetet låta störande tankar passera förbi. Vi behöver låta dem leka fritt.

Varje dag kan vi öva lite grann, några få minuter i taget. En dag kommer vi att märka att alla de störande känslor och tankar som förut stört oss så mycket, plötsligt har blivit hanterbara. Kanske kan vi till och med titta på dem med distans och själva bestämma när vi ska släppa taget om dem…

(Det går inte att se filmen här, men tryck på play och sedan på länken vidare till Youtube)

Publicerat i Inre harmoni, Meditation, Mental hälsa, Mental träning, mindfulness, utmaning | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vardagsmedkänsla någon?

När man ställer frågorna ”Är du en medkännande person?” ”Är du en snäll person?” så svarar i stort sett alla: Ja det är klart jag är! Och det är väl inget konstigt med det. De flesta tar ju hand om familj, släkt, nära vänner. Men jag har märkt att det ofta bara är dit medkänslan sträcker sig. När det gäller att ställa upp i den lilla vardagen för de vi inte känner, för de okända personerna på gatan, är det inte alls lika många som är så hängivet snälla längre. Vardagsmedkänslan – den som vi kan visa när vi står i kön till bankomaten, när vi är ute och handlar eller när vi sitter på tunnelbanan – verkar ibland vara så sjukt långt borta.

Att vi har så ruggigt svårt att vara ”vardagssnälla” blir jag hårt påmind om varje gång jag åker buss och någon ska gå på med barnvagn. Shiiit vad förvånad jag blir varje gång jag ser män och kvinnor, unga som gamla, bara låtsas inte se för att slippa hjälpa till. Att folk beter sig så här är mer regel än undantag. Nu är kanske exemplet med barnvagnen extremt löjligt men den visar ändå hur svårt vi har för att sträcka ut en hand i vardagen.

Så vad är grejen? Är det att vi tänker ”De som ger sig ut med barnvagn får fan skylla sig själva om de är ute bland folk”? Eller är det den starkt rotade ”Var och en sköter sitt”-mentaliteten som har gjort oss till vardagsegoister utan att vi ens märker det? Det stora behöver inte alltid vara att göra det självklara (det som förväntas av oss då vi ska visa att vi är ”goda medborgare”). Det kan ju vara lika stort att göra något så litet som att hjälpa någon att lyfta upp barnvagnen på bussen. Det är ju såna små och ”löjliga” handlingar som visar om vi är beredda att sträcka ut en hand när det inte förväntas av oss eller när det egentligen inte tycks behövas.

Eller vad tycker ni?

(foto: digitalart / FreeDigitalPhotos.net)
Publicerat i Medkänsla, Medvetenhet, Personlig utveckling, Självreflektion, snällhet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar